Yaratici Drama

Yaratıcı Drama Ankara

Yaratıcı Drama

YARATICI DRAMA NEDİR?

Drama için; oyun ve canlandırmaya dayalı olarak günlük yaşamdaki herhangi bir sözcüğün, kavramın, sesin, bir konunun, bir tablonun, bir heykelin ya da bir masalın, öykünün, şiirin ya da çocukların kendi uydurdukları öykülerin, durumların canlandırılması, oynanması denilebilir. Karşılaştığı problemlere çözüm önerileri getirebilen, yaşadığı çevreyi sorgulayabilen, duygularını ve aklını birlikte kullanabilen, hayalgücünü özgürce kullanarak yaratıcı çözümler üretebilen bireyler yetişmesine katkı sağlayan bir çalışmadır. Drama bir konunun canlandırılması sırasında konuyu öğretirken empati kurma, beden dilini kullanma, rol oynama, hayal kurma, rahatlama, iletişim ve etkileşim becerilerini kazandırması ile eğitim ve öğretimi de desteklemektedir. Drama, tüm grubun katılımıyla yapılabileceği gibi, küçük gruplarla da oynanabilir. Drama eğitimi de, ancak bu alanı bilen öğretmenlerle yapılmalıdır.