Modern Dans

Modern Dans

Olga Bale Ankara

Modern DansModern Dans Haftada bir gün, birbuçuk saat, ayda 6 saat ders yapılmaktadır. Hafta içi akşam ya da hafta sonu gruplarımız bulunmaktadır.

Yirminci yüzyılın başlarında balenin değişmez kurallarına tepki olarak gelişen bir dans türüdür.

Bu dans, hemen her tür müziğe uydurulabilir. Yeni hareket stilleri yaratmak için diğer dans hareketleriyle birleştirilebilir. Modern dansta amaç, vücudün doğal duruşundan yararlanmaktır.

ikinci Dünya savaşının başlarından itibaren yapılmaya başlanmıştır. O zamanlar sadece bir dans türü olarak görülen şimdi dinlendiricidir ve her müzik türüne ayak uydurabilir.